Index of /VYROCNE SKOLSKE SPRAVY/VYR SKOL SPRAVY SLOV SKOL/Štát. reál. gym. Hviezdoslavovo v Dol. Kubíne/

NameLast ModifiedSizeType
../ -  Directory
4. zpr. Štát. niž. reál. gym. Hviezdoslavovho v Dol. Kubíne. 1922-1923.pdf2017-Jan-31 14:45:001.5Mapplication/pdf
5. zpr. Štát. niž. reál. gym. Hviezdoslavovho v Dol. Kubíne. 1923-1924.pdf2017-Jan-31 14:45:001.7Mapplication/pdf
50 rokov Hviezdoslavovho gym. v Dol. Kubíne. 1919-1969.pdf2017-Jan-31 14:44:5513.6Mapplication/pdf
Hviezdoslavovo štát. čsl. reál. gym. v Dol. Kubíne. 13. výr. zpr. 1931-1932.pdf2017-Jan-31 14:44:534.9Mapplication/pdf
Hviezdoslavovo štát. čsl. reál. gym. v Dol. Kubíne. 14. výr. zpr. 1932-1933.pdf2017-Jan-31 14:44:534.6Mapplication/pdf
Hviezdoslavovo štát. čsl. reál. gym. v Dol. Kubíne. 15. výr. zpr. 1933-1934.pdf2017-Jan-31 14:44:565.8Mapplication/pdf
Hviezdoslavovo štát. čsl. reál. gym. v Dol. Kubíne. 16. výr. zpr. 1934-1935.pdf2017-Jan-31 14:44:575.7Mapplication/pdf
Čsl. štát. reál. gym. Hviezdoslavovo v Dol. Kubíne. 10. výr. zpr. 1928-1929.pdf2017-Jan-31 14:44:522.2Mapplication/pdf
Čsl. štát. reál. gym. Hviezdoslavovo v Dol. Kubíne. 11. výr. zpr. 1929-1930.pdf2017-Jan-31 14:44:594.7Mapplication/pdf
Čsl. štát. reál. gym. Hviezdoslavovo v Dol. Kubíne. 12. výr. zpr. 1930-1931.pdf2017-Jan-31 14:45:013.8Mapplication/pdf
Čsl. štát. reál. gym. Hviezdoslavovo v Dol. Kubíne. 6. výr. zpr. 1924-1925.pdf2017-Jan-31 14:44:571.7Mapplication/pdf
Čsl. štát. reál. gym. Hviezdoslavovo v Dol. Kubíne. 7. výr. zpr. 1925-1926.pdf2017-Jan-31 14:44:591.9Mapplication/pdf
Čsl. štát. reál. gym. Hviezdoslavovo v Dol. Kubíne. 8. výr. zpr. 1926-1927.pdf2017-Jan-31 14:44:522.2Mapplication/pdf
Čsl. štát. reál. gym. Hviezdoslavovo v Dol. Kubíne. 9. výr. zpr. 1927-1928.pdf2017-Jan-31 14:45:024.2Mapplication/pdf
Štát. reál. gym. Hviezdoslavovo v Dol. Kubíne. 1. výr. zpr. 1919-1920.pdf2017-Jan-31 14:45:002.2Mapplication/pdf
Štát. reál. gym. Hviezdoslavovo v Dol. Kubíne. 2. výr. zpr. 1920-1921.pdf2017-Jan-31 14:44:541.7Mapplication/pdf
Štát. reál. gymn. Hviezdoslavovo v Dol. Kubíne. 3. výr. zpráva za šk. r. 1921-1922.pdf2017-Jan-31 14:44:572.3Mapplication/pdf
Štát. čsl. reál. gym. Hviezdoslavovo v Dol. Kubíne. 17. výr. zpr. 1935-1936.pdf2017-Jan-31 14:44:595.6Mapplication/pdf
Štát. čsl. reál. gym. Hviezdoslavovo v Dol. Kubíne. 18. výr. zpr. 1936-1937.pdf2017-Jan-31 14:44:585.3Mapplication/pdf
Štát. čsl. reál. gym. Hviezdoslavovo v Dol. Kubíne. 19. výr. zpr. 1937-1938.pdf2017-Jan-31 14:45:015.0Mapplication/pdf
lighttpd/1.4.44